(๑) ผลงานการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2559 (เรียงตามวันเดือนเวลา)
(๒) ผลงานการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2559 (เรียงตามชื่อหน่วยที่ฝึก)(AQ :: ม.๑ เริ่มเปิดเรียนจันทร์ 24 ตุลาคม 2559 และเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559)

ง21202 เพิ่มเติม ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรียนรู้ :: iCT :: สร้างชิ้นงานเจ๋ง เริ่มที่นำเสนอด้วย PowerPoint "รายงาน" การตลาดเล็กๆ WSS


เรียนพิเศษเทอมนี้ ที่นี่ :: ภาคเรีนที่ ๒/๒๕๕๙ :: สมัครเรียนแล้วนะคะ
www.AQ.ac.th
เรียนพิเศษ :: ขับเคลื่อนสู่ทักษะพิเศษ
AQ กวดวิชาทักษะให้แน่น สะดวก สบาย (ดูแผนที่ตั้งด้านล่าง)
--=O=--
โทรศัพท์ 084-610-0099 หรือ nineniwat@gmail.com


AQ ... พิชิตด้วยอัจฉริยะ !การวางนิ้วพิมพ์สัมผัส
แต่ละนิ้วรับผิดชอบปุ่มอักษรตามสีที่ปรากฎ
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์-ติวไทย+สังคม ฯลฯ
เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกเพลิดเพลินสู่ความก้าวหน้า+ท้าทาย+กว้างไกล+Hight Tech !
ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมระบบ CAI ที่ครอบคลุมและหลากหลาย

(๑) :: ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทย/อังกฤษ ที่ท้าทายความเก่งด้วยโปรแกรมไทยพิมพ์
(๒) :: ตรวจสอบความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับประถม
(๓) :: วางพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม MathMachine
(๔) :: นักเรียนสามารถศึกษาการทำการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ซ้ำๆได้ไม่สิ้นสุด
(๕) :: ติวความรู้วิทยาศาสตร์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ด้วยโปรแกรมคลังความรู้
(๖) :: เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานเอกสาร รายงาน งานกราฟิค ด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสารฟรี
(๗) :: มีโปรแกรมทดสอบ ฝึกทักษะ และแข่งขันกระตุ้นความฉมังของนักเรียนตลอดเวลา

แจ้งคะแนนผลการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของนักเรียน

กลุ่ม ๑ จันทร์ถึงศุกร์ 16.30-18.15 น. (ม.๑ เริ่มเปิดเรียน 24 ตุลาคม 2559)
กลุ่ม ๒ เสาร์+อาทิตย์ 09.00-15.00 น. (ม.๑ เริ่มเปิดเรียนวันเสาร์ 29 ตุลาคม 2559)
(09.00-11.00) คณิตศาสตร์ (11.00-12.00) ทักษะคอมพิวเตอร์ (12.00-13.00) พักเที่ยง (13.00-14.00) วิทยาศาสตร์ (14.00-15.00) ภาษาอังกฤษเรียนพิเศษระบบพัฒนาใหม่ท้าทายความสามารถของนักเรียน !
084 - 610 - 0099ส มั ค ร เ รี ย น ได้ตั้งแต่วันนี้
ค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท คุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับ
ยื่นสมัครและจองตำแหน่งที่นั่ง Computer พร้อมกับชำระเงินที่โรงเรียน AQ


Welcome to ม.๑ ทุกโรงเรียน
084-610-0099 :: nineniwat@gmail.com


เดินทางเยี่ยมเยียน AQ ด้วย Google Map

พวกเรา คือใคร จึงกล้าหาญ เกรียงไกร รักเกียรติ ศักดิ์ศรี เข้มแข็ง อดทน ขยัน สามัคคี ...ชื่่นสุขสม ชมสุขศรี ...เรานี้คือใคร ! ใครรู้บ้าง...ที่นี่...อากาศหนาวมาก...